Hợp đồng thuê căn hộ chung cư cập nhật 2021

Khi đi thuê căn hộ, việc hiểu rõ hợp đồng thuê căn hộ là một điều bạn chắc chắn phải nắm rõ để đảm bảo quyền lợi cho cả người thuê và cho thuê. Sau đây, Skyline Real sẽ cập nhật hợp đồng cho thuê căn hộ mới nhất năm 2021 và những kinh nghiệm khi đi thuê căn hộ. 

Hợp đồng thuê căn hộ mẫu mới nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—-o0o—-

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ

(Số: ……../HĐTCH)

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại …………., chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông/bà:……………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………

Là chủ cho thuê hợp pháp căn hộ chung cư số: ………………………………..

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông/bà: ……………………………………………………………..

Số CMND: …………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc hai bên thống nhất đi đến ký kết hợp đồng thuê căn hộ này với nội dung sau:

Điều 1:  Địa điểm chính của căn hộ cho thuê

 • Địa điểm thuê: …………………..
 • Tổng diện tích: ………………….

Điều 2: Mục đích thuê

Điều 3: Thời hạn thuê

Điều 4: Giá thuê

 • Tiền thuê mỗi tháng: ……………..
 • Các chi phí phụ khác: …………….

Điều 5: Đặt cọc và phương thức thanh toán

 • Số tiền đặt cọc:………………………………..
 • Hình thức thanh toán: …………………
 • Đồng tiền thanh toán:………………………..
 • Thời gian thanh toán: ………………….

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Quyền của bên A

 • Nhận tiền thanh toán đúng hạn.
 • Yêu cầu bên B thanh toán thiệt hại nếu xảy ra.
 • Kiểm tra căn hộ trong thời hạn hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên A

 • Bàn giao căn hộ và các trang thiết bị của căn hộ thuê đúng theo thỏa thuận.
 • Cam kết quyền sở hữu và quyền cho thuê căn hộ là hợp pháp.
 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng lẻ của bên B đối với căn hộ trong suốt thời hạn.
 • Hoàn trả tiền cọc đúng theo thỏa thuận.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Quyền của bên B

 • Toàn quyền sử dụng căn hộ.
 • Nhận lại tiền cọc khi hợp đồng chấm dứt.

Nghĩa vụ của bên B

 • Sử dụng căn hộ đúng mục đích.
 • Thanh toán tiền nhà đúng hạn
 • Thực hiện nghiêm các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an ninh
 • Chịu trách nhiệm đối với đồ đạc trong căn hộ.
 • Khi hợp đồng kết thúc, giao nguyên trạng căn nhà cho A trong tình trạng tương xứng với thời gian sử dụng.

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

 • Việc chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ mà không phải bồi thường được thực hiện trong các trường hợp sau: ……..
 • Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại và bồi thường số tiền tương đương khoản tiền đặt cọc.

Điều 9: Điều khoản chung

 • Tuân thủ đầy đủ các điều khoản trên.
 • Trường hợp có tranh chấp thì cả hai bên phải bàn bạc tìm biện pháp giải quyết. Nếu không tìm ra được sự thống nhất thì sẽ kiện lên tòa án dân sự.
 • Nội dung của hợp đồng nãy đã được hai bên hiểu rõ. Hai bên đồng ý với tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng này và tự nguyện ký kết.

Hợp đồng được lập thành 2 (hai) bản, mỗi bản có … tờ có cùng nội dung và giá trị pháp lý, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Đại diện các bên ký và ghi rõ họ tên.

Kinh nghiệm khi đi thuê căn hộ cần biết

 1. Tiền thuê căn hộ
 2. Thời hạn chấm dứt hợp đồng
 3. Đọc kĩ các điều khoản trong hợp đồng
 4. Xác minh chủ căn hộ