Chính sách thanh toán

Skyline Real sẽ thỏa thuận cụ thể với bên mua để yêu cầu đưa chi tiết việc thanh toán vào hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người mua. Sau khi thỏa thuận xong với bên mua, hai bên thống nhất và đi đến quyết định ký kết theo hình thức:

Thanh toán tại địa chỉ công ty

  • Địa chỉ:  Vista Verde 02 Phan Văn Đáng, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, TP HCM