Chính sách vận chuyển

Skyline Real đặc thù là website chuyên trang Bất động sản nên hình thức giao nhận là việc người mua và người bán chuyển hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến Bất động sản đó. Người mua toàn quyền thoả thuận với Công ty về các phương thức vận chuyển những giấy tờ liên quan, có thể giao dịch trực tiếp, gửi qua bưu điện, chuyển phát tuỳ thuộc vào việc giao nhận hai bên đã thoả thuận với nhau.