Khái niệm, phân loại và đặc điểm của cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng là một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh, bất đông sản. Vậy cơ sở hạ tầng là gì? Đặc điểm, phân loại cơ sở hạ tầng như thế nào? Hãy cùng Skyline Real tìm hiểu về khái niệm cơ sở hạ tầng trong bài viết dưới đây nhé. 

Khái niệm cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng được xét theo nhiều phương diện, đây là một thuật ngữ tổng hợp dùng để chỉ những bộ phận kết cấu, nền tảng cho việc phát triển nền kinh tế.

Về phương diện hình thái, “Cơ sở hạ tầng là bao gồm đường xá, cầu cống, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, lực lượng lao động tri thức,… đây là những tài sản hữu hình được duy trì và phát triển dựa trên cơ sở có sẵn, các hoạt động kinh tế, VH-XH. Đây cũng chính là những công trình thuộc hạ tầng xã hội hoặc hạ tầng cơ sở theo quy định tại Mục 1.2 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD”.

Về phương diện kinh tế hàng hoá, “Cơ sở hạ tầng là một loại hàng hoá công cộng phục vụ cho lợi ích của toàn xã hội”.

Về phương diện đầu tư, “Cơ sở hạ tầng là kết quả, sản phẩm của quá trình đầu tư được gom góp lại qua nhiều thế hệ. Nó được coi là một bộ phận giá trị, tiết kiệm quốc gia, được đầu tư đáp ứng mọi yêu cầu, mục tiêu phát triển trên mọi mặt của đất nước”.

Chung quy lại, “Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những điều kiện về vật chất, kỹ thuật, thiết chế xã hội… được trang bị các yếu tố vật chất phục vụ cho hoạt động sản xuất và đời sống con người. Cơ sở hạ tầng vừa có các yếu tố vật chất vừa phi vật chất và nó cũng là sản phẩm của quá trình đầu tư để làm nền tảng cho sự phát triển của toàn xã hội”.

co so ha tang

Phân loại, đặc điểm các cơ sở hạ tầng

Cách phân loại cơ sở hạ tầng như sau:

Theo lĩnh vực kinh tế, xã hội

  • Cơ sở hạ tầng kinh tế là một bộ phận thuộc những ngành phục vụ cho quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm hoặc tiếp tục quá trình sản xuất trong lưu thông hàng hóa. Nó sẽ gồm hệ thống đường xá, giao thông vận tải, thủy lại, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng…
  • Cơ sở hạ tầng xã hội là bộ phận thuộc các lĩnh vực đảm bảo những điều kiện chung cho hoạt động văn hóa, xã hội, đời sống của con người với các ngành y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, các công trình công cộng.
  • Cơ sở hạ tầng môi trường là bộ phận thuộc các lĩnh vực phục vụ cho việc bảo vệ, giữ gìn, cải tạo môi trường sống như các công trình phòng chống thiên tai, công trình bảo vệ đất, rừng, biển, hệ thống xử lý chất thải công nghiệp…
  • Cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng là một bộ phận đảm bảo những điều kiện vật chất kỹ thuật chung cho lĩnh vực này gồm hệ thống cơ sở vật chất sản xuất bảo quản vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, khí tài,…

Theo các ngành kinh tế quốc dân: Phân theo ngành giao thông vận tải, bưu chính, năng lượng, xây dựng, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội…

Theo vùng lãnh thổ, khu vực dân cư: Phân thành: cơ sở hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng kinh tế biển, cơ sở hạ tầng đồng bằng…

Theo cấp quản lý: Do trung ương và địa phương quản lý:

  • Do trung ương quản lý bao gồm cơ sở hạ tầng có quy mô lớn gồm hệ thống đường quốc lộ, đường sắt, sân bay, bến cảng,…
  • Do địa phương quản lý gồm: cơ sở hạ tầng giao cho tỉnh/huyện/xã như cầu đường, kênh rạch, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa…

Theo tính chất, đặc điểm: Phân thành cơ sở hạ tầng mang hình thái vật chất và phi vật chất

  • Cơ sở hạ tầng mang hình thái vật chất gồm các công trình như hệ thống đường giao thông, điện, kênh rạch, trường học, công trình y tế, cơ sở quốc phòng an ninh…
  • Cơ sở hạ tầng mang hình thái phi vật chất bao gồm hệ thống thiết chế xã hội, cơ chế hoạt động, an ninh trật tự, thủ tục hành chính… Đây đều là các yếu tố liên quan đến điều kiện, môi trường phục vụ cho các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội.

Những thông tin trên hi vọng sẽ giúp ích cho quý khách hàng hiểu rõ cơ sở hạ tầng là gì, phân loại, đặc điểm của từng loại cơ sở hạ tầng. Nếu có vấn đề thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ PKD Skyline Real: 0932 88 5335 để được tư vấn nhiệt tình nhất.