Tag Archives: Tin tức Gem Sky World

Nhờ các công trình trọng điểm như sân bay quốc tế, cao tốc,… và các khu đô thị quy mô lớn, Long thành hướng đến mục tiêu trở thành dô thị loại loại III vào 2030, tầm nhìn đến 2050....  xem chi tiết