Tag Archives: Tiến độ La Queenara

Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tiến độ La Queenara vẫn triển khai gấp rút để hoàn thành các hạng mục đầu tiên bàn giao giao cho khách hàng. Chủ đầu tư cho biết sẽ cố gắng để...  xem chi tiết