Tag Archives: Tiến độ Charm Long Hải

Charm Long Hải Resort vẫn giữ vững tiến độ thi công dù dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Tổng thầu xây dựng Central đang cố gắng giữ đúng tiến độ thi công theo kế hoạch cam kết đã...  xem chi tiết