Nhà Phố

AQUA CITY

Trong bối cảnh quỹ đất cạn kiệt, việc cư dân dịch chuyển về các vùng vệ tinh là điều tất yếu. Dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tìm kiếm nơi an cư của cư dân, đa...  xem chi tiết