Tag Archives: The Stella Aqua City

TỔNG QUAN VỀ THE STELLA AQUA CITY The Stella Aqua City là một phân khu mới của dự án khu đô thị sinh thái Aqua City. Theo chủ đầu tư, The Stella có tổng quy mô đến 300ha và chính...  xem chi tiết